Voor ieder zijn veiligheid

Gasmetingen

Abkoo heeft voor het meten van de gassen; Blauwzuur, Zwavelzuur, Methaan en Zuurstof de meest geschikte apparatuur.

Zuurstofmaskers

Tijdens de werkzaamheden wordt altijd gewerkt met volledig gesloten zuurstofmaskers. Dit i.c.m. met de gasmeters.

Gekeurd

Controle op de werking van onze apparatuur is een pré. Minimaal ieder halfjaar laten we de gereedschappen en hulpmiddelen keuren.

DIT IS ABKOO

Mestkelders, Mestputten, Mestbassins, Mestsilo’s en Mestzakken reiniging en inspectie

Mestmixers

Mestverpompen

 • Mest over pompen
 • Kelders losmaken
 • Putten losmaken

Verplaatsen

Vaak bij bedrijfsuitbreidingen wordt er voor gekozen de bestaande mestopslag te verhuizen naar een nieuwe plek op het bedrijf. Abkoo kan dit gehele traject voor u uitvoeren. Te denken aan;

 • Mestzakken
 • Silo’s
 • Bassins

Of het verwijderen van spankappen.

Reiniging

Voor inspecties, onderhoud en andere werkzaamheden is het nodig dat de mestopslag veilig en schoon is. Abkoo is uw partner en heeft alle materialen in huis om ook uw mestopslag schoon te maken.

Reparatie & Onderhoud

 • Silodaken
 • Spankappen
 • Mestzakken
 • Bassins
 • Silo’s
 • Drijfkleden
 • Binnenzakken
 • Alle folie opslag
 • Kelder werkzaamheden: glijbanen vervangen/repareren, mix kozijnen repareren aanpassen vervangen.
 • Mestschuif RVS plaatsen in nieuwbouw kelders of bestaande kelders.
 • Kelderinspectie
 • Los maken mestputten

Ook KIWA keuring voor mestopslagsystemen.

Inspectie

 • Silo’s
 • Kelders
 • Putten
 • Mixsystemen

Pagina tips:

Wie zijn Abkoo

Abkoo is een nieuw bedrijf opgericht door Wâtte Abma uit Oudega SWF. Wâtte is een bekend gezicht als het gaat om werken met mestopslagsystemen. Na vele jaren ervaring te hebben opgedaan was het in 2015 tijd om als ZZPer te starten. Snel, veilig en vakkundig werk afleveren is waar Abkoo het verschil in wil/gaat maken.